CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG
Đăng ký kinh doanh số 0102005577 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp 06/06/2002
Mã số thuế : 0101273973
Trụ sở : 28A Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0903445163 / Fax:37957618
WebSite : www.gialong.com.vn
Email : info@gialong.com.vn