Trang chủ / CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH COOLER MASTER TẠI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH COOLER MASTER TẠI VIỆT NAM

Bảo hành tất cả sản phẩm (trừ thiết bị mạng) được mua từ COOLER MASTER mà không bị hư hại vỏ ngoài hay hư hỏng do tác động do người dùng trong thời hạn bảo hành.

Dịch vụ bảo hành của COOLER MASTER đảm bảo cho người dùng rằng COOLER MASTER muốn hạn chế các lỗi sản xuất và thành phẩm lỗi theo những điều khoản và điều kiện sau đây:

COOLER MASTER sẽ không chịu trách nhiệm với việc thất thoát phần mềm, dữ liệu hay phương tiện lưu trữ di động. Bạn có trách nhiệm phải sao lưu những phần mềm hay dữ liệu trên phương tiện lưu trữ di động.

Ngoại trừ các bảo đảm được nêu trong tài liệu này, COOLER MASTER sẽ từ chối các bảo hành khác, công văn, phát sinh hay điều lệ khác; bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm các loại có tính thương mại hay phù hợp cho mục đích khác.

Bất kỳ bảo hành kéo theo nào có thể sẽ được áp dụng bởi luật hiện hành được giới hạn trong các điều khoản của mục bảo hành giới hạn này. Trong mọi trường hợp, Cooler Master sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt nào bao gồm nhưng không giới hạn việc thất thoát công tác, lợi nhuận, dữ liệu sử dụng, cho dù là hành động hành động làm hại hay dựa trên cam kết, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình sử dụng hay hiệu năng của sản phẩm, mặc dù Cooler Master đã cảnh báo trước về khả năng thiệt hại.

Khi đồng ý với việc sửa chữa, thay thế hay hoàn tiền lại, nếu có theo các dịch vụ bảo hành được nêu trong tài liệu này là những biện pháp khắc phục có thể với thỏa thuận không vi phạm những quy định bảo hành của Cooler Master. Nếu, dù có những giới hạn nhất đinh nhưng với mọi lý do Cooler Master sẽ chịu trách nhiệm cho bạn về các thiệt hại trong tầm kiểm soát của thảo thuận, trách nhiệm của Cooler Master sẽ giới hạn ở mức bằng với giá phân phối mới nhất của đại lý.

Một số tiểu bang hoặc tỉnh / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả đối với các sản phẩm tiêu dùng và một số tiểu bang hoặc tỉnh / khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về thời gian bảo hành.

Ở các tiểu bang hoặc tỉnh / khu vực pháp lý, các loại trừ hoặc giới hạn của bảo hành này có thể không áp dụng cho bạn.

Thời hạn bảo hành này cung cấp cho bạn quyền pháp lý cụ thể.

Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng tiểu bang / khụ vực pháp lý đối với quyền tài phán. Bạn nên tham khảo luật nhà nước và tỉnh / địa phương hiện hành.

1. Thời Gian Bảo Hành
Tất cả các sản phẩm từ Cooler Master đều được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua, ngoại trừ các đơn vị nguồn có bảo hành 3-10 năm. Nếu không có bằng chứng mua hàng có thể được trình bày khi được yêu cầu, thì Cooler Master không thể chịu trách nhiệm về dịch vụ bảo hành.
(Nếu bạn không có biên lai, thời gian bảo hành sẽ được tính vào ngày sản xuất được xác định bởi số sê-ri của sản phẩm của bạn.)

2. Người Được Hưởng Lợi
Người đại diện mua hàng sẽ được hưởng lợi từ Chương Trình Bảo Hành của Cooler Master.

3. Trường Hợp Được và Không Được Bảo Hành
Điều quan trọng cần lưu ý là bảo hành của chúng tôi không phải là bảo đảm vô điều kiện trong suốt thời gian Bảo Hành. Bất kỳ bộ phận đã được thay sẽ trở thành tài sản của Cooler Master. Bảo Hành sẽ không áp dụng cho linh kiện phần mềm của sản phẩm bị hư hại do sự cố, lạm dụng, cài đặt không đúng cách, cách sử dụng không dúng với đặc điểm sản phẩm hoặc sai chỉ dẫn, thảm họa thiên nhiên hay cá nhân hoặc thay đổi, sửa chữa trái phép.

Sẽ không bảo hành những trường hợp sau đây:

 • Những hư hại không đến từ lỗi sản xuất.
 • Sử dụng trong môi trường không phù hợp hoặc vi phạm Cooler Master Opinion (bao gồm cả việc đào tiền điện tử)
 • Bất kỳ sản phẩm nào đã được chỉnh sửa mà không có sự cho phép từ Cooler Master, hoặc số se-ri, nhãn dán đã bị tẩy xóa, sửa đổi, gỡ bỏ.

Hư hỏng hay trục trặc do:

 • Tai nạn, lạm dụng, dùng sai mục đích, không giữ gìn, hỏa hoạn, nước, sét hoặc các hành vi khác của tự nhiên, sử dụng thương mại hoặc công nghiệp, sửa đổi sản phẩm trái phép hoặc không tuân theo hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.
 • Các sản phẩm của bên thứ ba sử dụng các thành phần của Cooler Master sẽ không được bảo hành. Liên hệ nhà cung cấp của bạn hoặc nhà sản xuất để biết thông tin về dịch vụ.
 • Sửa chữa hoặc có ý định sửa chữa bởi người không thuộc Cooler Master.
 • Hư hỏng lúc giao nhận (phía giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm.).
 • Việc sửa chữa trái phép đối với sản phẩm của Cool Master sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Cooler Master có quyền từ chối phục vụ bất kỳ sản phẩm nào đã bị thay đổi, sửa đổi hoặc sửa chữa bởi các nhân viên không phải là Dịch vụ của Master Master.
 • Cool Master không đảm bảo rằng sản phẩm này sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn có trách nhiệm xác định sự phù hợp của sản phẩm này cho mục đích của bạn.
 • Phí thay thế lắp đặt.
 • Bạn chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển sản phẩm cho Cooler Master. Cooler Master trả chi phí trả lại sản phẩm cho bạn.
 • Cooler Master được toàn quyền thay thế sản phẩm với sản phẩm khác bất cứ lúc nào.
 • Sản phẩm bị trục trặc hoặc hư hỏng do chất lỏng hoặc độ ẩm..
 • Tất cả các phụ kiện bị trục trặc do hư hỏng vật lý như: cáp USB, cáp mở rộng, cáp chuyể, bộ chuyển, dây nguồn, ốc vít, giá đỡ, cốc tai và tất cả các phụ kiện tương tự khác.

4. Luật Địa Phương Và Việc Bảo Hành Của Hàng
Chứng nhận bảo hành này mang lại cho bạn những quyền lợi nhất định. Bạn cũng có thể có các quyền lợi khác được cấp theo luật địa phương. Những quyền lợi này có thể khác nhau.

5. Hạn Chế Bảo Hành Phát Sinh
Không có bảo đảm bằng miệng hoặc bằng văn bản khác, được thể hiện hoặc phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Thời hạn bảo hành phát sinh được giới hạn trong thời hạn bảo hành được chỉ định trong Đoạn một.

6. Để Được Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Nếu bạn cần trợ giúp trong việc cài đặt hoặc xử lý sự cố sản phẩm, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại đây.

7. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý duy nhất của Cooler Master trong Chương trình Bảo Hành này chỉ giới hạn ở việc sửa chữa hoặc thay thế một sản phẩm bị lỗi theo những lựa chọn của chúng tôi. Trong moi trường hợp, Cooler Master sẽ không chịu trách nhiệm với người mua hàng hay bên thứ ba nào về thiệt hại nào, (bao gồm nhưng không giới hạn, việc ngừng kinh doanh dịch vụ), hay trách nhiệm liên quan đến sản phẩm từ việc sử dụng hay sở hữu.

8. Dịch Vụ Bảo Hành

Bảo hành toàn cầu hiện tại chưa có sẵn.

Khu vực Bắc Mỹ:

Nếu như sản phẩm của bạn cần sửa chữa hay hư hại trong 30 ngày kể từ ngày mua, vui lòng hoàn trả tại điểm mua hàng với miêu tả hư hại và một bản sao để xác thực mua hàng cùng với sản phẩm lỗi. Những sản phẩm thay thể sẽ được thêm 30 ngày bảo hành sau khi người dùng nhận lại sản phẩm. Với thời hạn bảo hành thêm từ Chương trình, vui lòng đăng nhập vào trang của chúng tôi để hoàn thành mẫu đơn đề nghị trực tuyến RMA. Mẫu đơn này sẽ cho phép bạn yêu cầu các linh kiện thay thế. Nếu như có thắc mắc về quá trình RMA, hãy nhập đơn hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Khi trả lại sản phẩm, hãy chắc rằng có ghi chú rõ ràng lỗi sản phẩm và chứng minh được mua hàng ở đâu và hoàn lại theo chỉ dẫn từ phòng RMA và Cooler Master. Hãy đóng gói kỹ lưỡng (tốt nhất là cả hộp gốc) và trả phí trước. Đại lý hay Cooler Master sẽ không chiu jtrasch nhiệm khi bị hư hại do vận chuyển. Trong thời hạn bảo hành, sản phẩm của bạn sẽ được sửa chữa, thay thế miễn phí, nhưng không chịu phí vận chuyển.

Khu vực Châu Âu:

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày mua, vui lòng hoàn lại sản phẩm (hay đối với các bộ nguồn được lắp trong vỏ, chỉ bộ nguồn hỏng) cho nhà phân phối hay đại lý để đổi mới. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành và bạn không thể hoàn trả lại cho đại lý của bạn, liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Cooler Master để nhờ trợ giúp và chỉ dẫn. Cooler Master sẽ không chấp nhận hoàn trả mà không được xác thực và số RMA.

Khi hoàn lại sản phẩm, hãy đảm bảo là lỗi đã được ghi chú rõ ràng và xác thực được việc mua hàng cùng với sản phẩm bị lỗi và hoàn trả lại theo chỉ dẫn của Cooler Master. Hãy đóng gói kỹ lưỡng (tốt nhất là cả hộp gốc) và trả phí trước. Đại lý hay Cooler Master sẽ không chiu jtrasch nhiệm khi bị hư hại do vận chuyển. Trong thời hạn bảo hành, sản phẩm của bạn sẽ được sửa chữa, thay thế miễn phí, nhưng không chịu phí vận chuyển.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông:

Cooler Master cung cấp dịch vụ bảo hành theo khu vực áp dụng cho một số quốc gia trên tất cả sản phẩm được bán thuộc các kênh mua sắm. Việc bảo hành chỉ khả dụng cho số sản phẩm hình thức và trong nước mà sản phẩm được ra mắt chính thức, cấp phép bởi Cooler Master cho việc mua bán. Dịch vụ bảo hành không thể chuyển và sẽ không có tác dụng với một sản phẩm được mua ở khu vực này và chuyển tới khu vực khác.

Ngoài những khu vực nêu trên:

Nếu như sản phẩm của bạn cần được hoàn trả trong thời hạn bảo hành, vui lòng thông qua đại lý hay nhà phân phối mà bạn đã mua hàng.

9. Thời Hạn Bảo Hành Giới Hạn Cho Sản Phẩm 

Tản Nhiệt
(Chỉ bảo hành quạt và thành phần điện tử)
 

Dòng sản phẩm Mô tả Khu vực Thời hạn bảo hành
MasterAir Maker / Pro * Tất cả 5 năm
Other Air Cooler * Tất cả 2 năm
Liquid Cooler * MasterLiquid Maker 240, MasterLiquid Pro Series, Nepton,
MasterLiquid ML240P Mirage
MasterLiquid ML360P Silver Edition
Tất cả 5 năm
MasterLiquid Series, Eisberg, Seidon series, Glacer 240L Tất cả 2 năm
MasterFan Pro Series Tất cả 5 năm
Other Fan Series Châu Âu ** 2 năm
Khác 1 năm
Standard Cooler (OEM) * Châu Âu 2 năm
Khác 1 năm
Notepal Series * Tất cả 2 năm

Lưu ý:
Chỉ bảo hành thành phần điện tử
** EU (Châu Âu, Nga, Georgia và khu vực CIS)

Case 

Dòng sản phẩm Mô ta Khu vực Thời hạn bảo hành
All Chassis Series * Tất cả 2 năm
LED Strip Châu Âu ** 2 năm
Khác 1 năm
Case Fan – JetFlo Series * Tất cả 2 năm
Case Fan – Others * Châu Âu ** 2 năm
Khác 1 năm

Lưu ý:
Chỉ bảo hành thành phần điện tử
** EU (Châu Âu, Nga, Georgia và khu vực CIS)

 

Nguồn Máy Tính

Dòng sản phẩm Mô tả Khu vực Thời hạn bảo hành
Elite V3 Series Tất cả 3 năm
Elite V3 230V Series Tất cả 3 năm
MasterWatt Bronze Series Tất cả 5 năm
MasterWatt Lite 230V 700W, 600W, 500W, 400W Singapore, Malaysia, Indonesia, India 5 năm
MasterWatt Lite 230V 700W, 600W, 500W, 400W Tất cả 3 năm
MasterWatt Lite Series Tất cả 3 năm
MasterWatt Make MIJ 1200W Tất cả 10 năm
MasterWatt Maker 1500W, 1200W Tất cả 7 năm
MWE Bronze V2 750W, 700W, 650W, 600W, 550W, 500W, 450W Tất cả 5 năm
MWE White V2 750W, 650W, 550W, 450W Tất cả 3 năm
MWE White 230V – V2 750W, 700W, 650W, 600W, 550W, 500W, 450W, 400W Tất cả 3 năm
MWE Gold Series Tất cả 5 năm
MWE Bronze Series Tất cả 3 năm
MWE 80Plus White Series India 5 năm
Thermal Master Series Taiwan 3 năm
Thermal Master Series EU * 2 năm
Thermal Master Series Others 1 năm
V Series (V1200) V1200 (1200W) Tất cả 7 năm
V Series V1000 (1000W), V850 (850W), V750 (750W), V650 (650W), V550 (550W) Tất cả 5 năm
V Semi-Modular Series VS750 (750W), VS650 (650W), VS550 (550W), VS450 (450W) Tất cả 5 năm
V Gold Series (V Gold 850, V Gold 750, V Gold 650, V Gold 550) 850W, 750W, 650W, 550W Tất cả 10 năm
V Platinum Series (V 1300 Platinum, V 1000 Platinum, V 850 Platinum) 1300W, 1000W, 850W Tất cả 10 năm

 

Dòng sản phẩm Mô tả Khác Thời hạn bảo hành
NB Adapter Tất cả 2 năm

 

Lưu ý:
* EU (Châu Âu, Nga, Georgia và khu vực CIS)

 

Thiết bị ngoại vi
(Chỉ bảo hành thành phần điện tử)

Dòng sản phẩm Mô tả Khác Thời hạn bảo hành
Tất cả 2 năm
Keyboard & Mouse Combo Sets Tất cả 2 năm
Mice Tất cả 2 năm
Headset Tất cả 2 năm
RGB Mouse Pad Tất cả 2 năm
Mouse Pad Chỉ tính lỗi sản phẩm khi vừa mở hộp Tất cả
Wrist rest Chỉ tính lỗi sản phẩm khi vừa mở hộp Tất cả

 

Thiết bị Góc Máy

DOA (Dead on Arrival)

Nếu sản phẩm bị phát hiện là bị lỗi trong 7 ngày đầu tiên mua, vui lòng chuẩn bị hóa đơn hoặc biên lai (với tất cả các thùng và phụ kiện) để thay thế mới cho cùng một mẫu.

* Sản phẩm phải được đóng gói đầy đủ & không có hư hỏng vật lý cho sản phẩm. Nếu không tìm thấy lỗi sản phẩm, Cooler Master có quyền trả lại thiết bị cho người dùng cuối.

RMA (Return Materials Authorization)

Chính sách của các khu vực khác biệt có thể khác nhau. Vui lòng liên hê nhà phân phối hoặc trung tâm dịch vụ địa phương để biết thêm thông tin.

* Thời hạn bảo hành, chính sách DOA và RMA có thể khác nhau ở các lãnh thổ khác nhau.

Thiết bị Góc Máy > Nội thất Gaming

Tên sản phẩm Mô tả Khu vực Thời hạn bảo hành
Caliber R1 Tất cả 1 năm
Caliber X1 Tất cả 2 năm
Caliber R2 Tất cả 2 năm
ERGO L Tất cả 2 năm
FM510 Chỉ áp dụng DOA sản phẩm khi vừa mở hộp

Lưu ý: Làm thế nào để làm sạch bàn / ghế?
Hút bụi và các hạt bụi bẩn từ vỏ. Sau đó, sử dụng một miếng vải ẩm và lau bề mặt bàn / ghế.

Thiết bị Góc Máy > Màn hình Gaming

Điều khoản và điều kiện bảo hành:

 • Dòng bất thường / Hình ảnh chồng lấp (Luôn đặt màn hình PC thành độ phân giải gốc của màn hình nếu đó là lần đầu tiên bạn kết nối màn hình với PC)
 • Chết điểm ảnh trên màn hình (vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn chấp nhận Chết điểm ảnh bên dưới)
 • Không thể bật màn hình bằng nút nguồn
 • Các nút điều khiển không hoạt động
 • Rò rỉ điện và lo ngại về an toàn
Tên sản phẩm Mô tả Khu vực Thời hạn bảo hành
GM27-CF Tất cả 2  năm
GM34-CW Tất cả 2  năm

Mô tả về Bảo hành Chết điểm ảnh:

1. Mô tả về Bảo hành Chết điểm ảnh: Định nghĩa Chết điểm ảnh: Các điểm ảnh phát sáng bất thường trên nền đen toàn bộ được gọi là các chấm sáng và các điểm ảnh phát sáng bất thường trên nền màu khác được gọi là các chấm tối.

 • Chấm sáng: Các dấu chấm xuất hiện sáng và không thay đổi trên màn hình đang hiển thị trên nền ĐEN
 • Chấm tối: Các chấm xuất hiện tối và không thay đổi trên màn hình đang hiển thị trên nền màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương

2. Để xác định Chết điểm ảnh, màn hình phải được xem trong điều kiện hoạt động bình thường, tốt nhất là ở độ phân giải gốc và từ khoảng cách xem bình thường ít nhất là 50 cm (16 in.)

Tiêu chuẩn chấp nhận cho bảo hành Chết điểm ảnh:

Tên sản phẩm Dấu chấm sáng Dấu chấm tối Tổng số chấm
GM27-CF  >2 >5 >5
GM34-CW  >2 >5 >5

Theo các điều kiện trên, màn hình sẽ đủ điều kiện bảo hành nếu một trong các điều kiện sau được đáp ứng trong thời gian bảo hành:

 • tổng cộng 5 chấm (thuộc bất kỳ loại nào) hoặc
 • trên 2 chấm sáng, hoặc
 • trên 5 chấm tối
 • 2 pixel không hoạt động thuộc bất kỳ loại nào nằm cách nhau hơn 15 mm.

 

 Sản Phẩm Di Động
(Chỉ bảo hành thành phần điện tử)

Product Series Description Region Warranty Term
Chuột Tất cả 2 năm
Thiết bị âm thanh di đông EU * 2 năm
Thiết bị âm thanh di đông Khác 1 năm
Túi đựng Chỉ tính lỗi sản phẩm khi vừa mở hộp
Túi đựng Chỉ tính lỗi sản phẩm khi vừa mở hộp
Lót Chuột Chỉ tính lỗi sản phẩm khi vừa mở hộp
Pin Dự Phòng PowerFort 5.5/10Whrs, PowerFort 5600mAh, PowerFort 6000mAh, PowerFort 6600mAh Tất cả 2 năm (Pin 1 năm)
PowerFort 5600mAh, PowerFort 6000mAh Đài Loan 6 tháng (1 năm bảo hành nếu đăng ký trực tuyến)**
Other Models EU * 2 năm

Lưu ý:
* EU (Châu Âu, Nga, Georgia và khu vực CIS)
**Chú ý: những mẫu được mua sau năm 2013 sẽ có 2 năm bảo hành (pin 1 năm)

 

 Quy trình RMA

preloader