Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành tại nơi sử dụng

Nếu quý khách có yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với khách hàng để phục vụ.

  Họ tên

  Email

  Điện thoại

  Địa chỉ

  Công ty

  Thẻ bảo hành tại nơi sử dụng

  Đã cóChưa có

  Nội dung yêu cầu

  File đính kèm