Trang chủ / Sản phẩm / Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

2.992.000 

  • Số máy cài đặt: 1 máy tính
  • Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính.
  • Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.

Cho phép đặt hàng trước

Lượt xem: 100100
preloader