Trang chủ / Sản phẩm / Phần mềm Microsoft 365 Personal 32-bit/x64 All Languages 1YR Online (QQ2-00003) – Key điện tử 1 user – 5 thiết bị – Win/Mac

Phần mềm Microsoft 365 Personal 32-bit/x64 All Languages 1YR Online (QQ2-00003) – Key điện tử 1 user – 5 thiết bị – Win/Mac

1.290.000 

  • Được kích hoạt cộng dồn thời hạn tối đa 5 năm
  • Dành cho khách hàng cá nhân Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *)
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, cộng với Publisher và Access cho PC
  • 1TB lưu trữ đám mây OneDrive với bảo mật nâng cao
  • Cộng tác trực tuyến trên cùng tài liệu với những người khác
  • Hỗ trợ kỹ thuật từ Microsoft

Cho phép đặt hàng trước

Lượt xem: 92000