Trang chủ / Sản phẩm / Phần mềm Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 (6GQ-01144) – (01 năm; 06 tài khoản; 30 thiết bị)

Phần mềm Microsoft 365 Family English APAC EM Subscr 1YR Medialess P6 (6GQ-01144) – (01 năm; 06 tài khoản; 30 thiết bị)

1.590.000 

  • Chia sẻ với toàn bộ gia đình của bạn – cho tối đa 6 người Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *)
  • Số thiết bị: 30 thiết bị ( Lưu ý: 5 thiết bị/ 1 người dùng)
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook
  • 1TB lưu trữ đám mây OneDrive với bảo mật nâng cao cho mỗi người
  • Cộng tác trực tuyến trên cùng tài liệu với những người khác Hỗ trợ kỹ thuật từ Microsoft

Cho phép đặt hàng trước

Lượt xem: 73700
preloader